Vilkår og betingelser

Innledning

Dette dokumentet regulerer plikter og rettigheter du som kunde og vi som leverandør har ved bruk av Ebbys tjenester og programvare med tilhørende moduler. Har du spørsmål kan du kontakte oss på support@ebby.no.

Dokumentet består av:

 • Brukeravtale - den lovlige avtalen mellom deg som kunde og oss som leverandør.
 • Databehandleravtale - et vedlegg til brukeravtalen som regulerer hvordan vi som leverandør skal forvalte personopplysninger på vegne av deg som kunde.

Sammendrag

Brukeravtaler kan være kjedelig lesning, men det kan være greit å være ekstra oppmerksom på følgende punkter:

 • Ebbys programvare setter deg i kontakt med et selvstendig leveringsbud. Selve leveransen gjennomføres ikke av Ebby, men av en tredjepart.
 • For å gjøre tjenesten og programvaren vår så god som mulig, benytter vi oss av tredjeparttjenester (les mer om disse)
 • Du har kontroll over og ansvar for egne personopplysninger som registreres i programvaren. Du har mulighet til å slette disse fra Programvaren.
 • Vi deler så få personopplysninger med tredjepartsleverandører som mulig, men i tilfellene vi gjør dette har vi på forhånd inngått egne databehandleravtaler med tredjepart eller spurt om ditt samtykke. Slik sikrer vi at dine personopplysninger forvaltes trygt.

Brukeravtale

Tjenestevilkårene som er angitt her ("Brukeravtalen") utgjør en lovlig avtale mellom deg og Ebby AS, et norsk programvareselskap ("Selskapet" eller "Ebby"). For å kunne bruke tjenesten og alle øvrige funksjoner tilknyttet tjenesten må du godta tjenestevilkårene som er angitt nedenfor. Ved å bruke eller motta tjenester levert til deg via programvaren levert av Selskapet ("Tjenesten"), og laste ned, installere eller bruke assosiert Programvare levert av Selskapet som har formålet å muliggjøre at du kan bruke Tjenesten ("Programvare" eller "Programvaren"), erkjenner og aksepterer du herved til å være bundet av tjenestevilkårene tilknyttet Brukeravtalen, og tilknyttet alle fremtidige endringer og tilpasninger til denne Brukeravtalen som publisert fra tid til annen på www.ebby.no/brukeravtale eller igjennom tjenesten på annet vis.

Selskapet reserverer retten til å tilpasse tjenestevilkårene til denne Brukeravtalen og øvrige vilkår tilknyttet Tjenesten eller Programvaren til enhver tid, med umiddelbar virkning etter publiseringen av en oppdatert versjon av denne Brukeravtalen på Tjenesten eller Programvaren. Du er ansvarlig for å jevnlig gjennomgå denne Brukeravtalen. Videre bruk av Tjenesten og Programvaren etter slike endringer skal erkjenne din tillatelse til slike endringer.

Forholdet mellom Ebby, sjåfør og bestiller

Ebby tilbyr primært ikke logistikk eller leveranse-tjenester. Dette ansvaret ligger hos tredjepart som er leveringsbud eller logistikk-leverandør, leverandør eller operatør av motorvognen å tilby leveringstjenester som kan bli organisert igjennom bruk av Tjenesten eller Programvaren. Selskapet tilbyr informasjon og en metode for å anskaffe en slik leveringstjeneste fra tredjepart, men gjør ikke og prøver ikke å tilby leveringstjenester eller å fremstå som en leveringsbud, og har ikke ansvar for noen leveringsbud andre enn oppgitt her for tjenester levert til deg av slike tredjepart-aktører.

Du er innerforstått med at Ebby er en plattform som kobler forbrukere med selvstendige sjåfører for å gjennomføre leveranser på vegne av bestilleren. Sjåfører som leverer gjennom Ebby er selvstendig næringsdrivende, og får betalt sin andel fra forbrukeren gjennom hver leveranse (leveringsgebyret). Ebby videreomsetter varene, men formidler transporten.

Representasjoner og garantier

Ved å ta i bruk Programvaren eller Tjenesten, godtar du denne avtalen, og garanterer at du er underlagt vilkårene i denne. Du er pliktig til å følge aldersgrenser og gjeldende lover og regler ved bestilling. Din deltakelse i bruken av Tjenesten og/eller Programvaren er utelukkende for din personlige bruk. Du kan ikke autorisere andre til å bruke din bruker, og du kan ikke tildele eller overføre din brukerkonto til noen andre personer eller enheter. Når du bruker Programvaren eller Tjenesten godtar du å følge alle gjeldende lover der du befinner deg mens du bruker Programvaren eller Tjenesten.

Du kan kun få tilgang til Tjenesten ved å bruke lovlige midler. Det er ditt ansvar å undersøke og forsikre deg om at du tar i bruk riktig Programvare på din enhet. Selskapet er ikke ansvarlig hvis du ikke har en kompatibel enhet eller hvis du har lastet ned feil versjon av Programvaren på din enhet. Selskapet reserverer rettigheten til å terminere denne kontrakten om du bruker Tjenesten eller Programvaren med en inkompatibel eller uautorisert enhet.

Ved å ta i bruk Programvaren eller Tjenesten, aksepterer du at:

 • Du kun benytter Tjenesten eller Programvaren til lovlige formål; du benytter ikke Tjenesten til å sende eller lagre ulovlig materiale eller for uredelige formål.
 • Du benytter ikke Tjenesten eller Programvaren til å skape irritasjon, ulemper eller plager.
 • Du verken kopierer eller distribuerer Programvaren eller annet innhold uten skriftlig tillatelse fra Selskapet.
 • Du forelegger på forespørsel gyldig bevis av identiteten din.
 • Du benytter kun Programvaren eller Tjenesten for ditt eget bruk og vil ikke videreselge det til en tredje aktør.
 • Du ikke vil svekke nettverkets og Selskapets operasjonelle funksjoner eller rutiner.
 • Du vil ikke prøve å skade Tjenesten eller Programvaren på noen måte.
 • Du vil rapportere feil, bugs, metoder for uautorisert tilgang eller annet brudd eller angrep på våre immaterielle rettigheter som du oppdater mens du tar i bruk Tjenesten.

Rettighet til immaterielle eiendeler

Selskapet alene (og dets respektive linsens-innehavere) skal eie alle rettigheter, titler og interesser, inkludert alle relaterte immaterielle rettigheter i, og til Programvaren og Tjenesten, samt alle forslag, idéer, forbedrings-forespørsler, feedback, anbefalinger og annen informasjon gitt av deg eller noen annen part tilknyttet til Programvaren eller Tjenesten. Denne avtalen er ikke et salg og gir deg ikke rettigheter til eierskap i eller relatert til Programvaren eller Tjenesten, eller til immaterialrett eid av Selskapet. Selskapets navn, Selskapets logo, og produktnavnene assosiert med Selskapet og Tjenesten er varemerket av Selskapet eller tilknyttede tredjepart-aktører, og ingen rett eller lisens er innvilget for å bruke de.

Brukerkonto

Brukerkontoen er personlig. Som autorisert bruker bekrefter du at du er den eneste autoriserte Bruker av din konto. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til alle passord eller brukerkontoer anskaffet av deg eller Selskapet for å få tilgang til Programvaren. Du er alene og fullt ansvarlig for alle aktiviteter som foregår under ditt passord eller din konto. Selskapet har ikke kontroll over bruken av Brukerens konto og fraskriver uttrykkelig ethvert ansvar knyttet til den. Skulle du mistenke at uautoriserte parter ta i bruk ditt passord eller din konto, må du underrette Selskapet umiddelbart.

Betalingsvilkår

Alle avgifter og gebyrer som Selskapet kan belaste deg for Programvaren eller Tjenesten, har forfall umiddelbart og refunderes ikke. Det er ingen policy for refundering, og det gjelder uansett tid, din beslutning om å terminere din bruk av tjenesten, vår beslutning om å terminere din bruk av tjenesten, avbrudd som følge av vår Programvare eller Tjeneste enten det er planlagt, tilfeldig eller bevisst, eller forøvrig hvilken som helst annen grunn. Selskapet reserverer retten til å bestemme det endelige som er gjeldende. Vær oppmerksom på at det kan være at prisinformasjonen publisert på nettsiden ikke gjenspeiler den gjeldende prisen. Ved å bruke Tjenesten og den tilknyttede Programvaren, godkjenner du å betale prisen for Tjenesten som presenter av Selskapet.

Selskapet vil, med eget skjønn, lage promotering- og reklame-tilbud med ulike trekk og ulike satser til enhver av våre kunder. Disse promotering og reklame-tilbudene, med unntak av de laget til deg, skal ikke ha noe bærende effekt på ditt tilbud eller din kontrakt. Selskapet kan forandre avgiftene eller gebyrene for Tjenesten eller Programvaren ettersom hva som er nødvendig for forretningen. Vi oppfordrer deg til å periodevis sjekke ut vår nettside om du er interessert i å lære med om belastninger tilknyttet vår Tjeneste eller Programvare.

Ansvarsfraskrivelse for tredjepartsleveranse

Ved bruk av Programvaren og Tjenesten, kan du komme i korrespondanse med, kjøpe varer og tjenester fra, eller delta i kampanjer igjennom tredjeparts tjenesteleverandører, markedsførere, eller sponsorer som fremviser deres varer og/eller tjenester igjennom Programvaren eller Tjenesten. Alle slike aktiviteter, og alle vilkår, bestemmelser, garantier eller representasjoner assosiert med slik aktivitet er ene og alene mellom deg og den gjeldende tredjeparten. Selskapet og dets linsens-innehavere skal ikke ha noe ansvar eller forpliktelse for noen korrespondanse, kjøp, transaksjoner eller promotering i mellom deg og den gjeldende tredjeparten. Selskapet påtegner ikke noen nettsider på internett som er lenket til igjennom Tjenesten eller Programvaren, og ved ingen tilfeller skal Selskapet eller Selskapets lisens-innehavere være ansvarlig for noe innehold, produkter, tjenester eller annet materiale på eller fra slike sider eller tredjeparts-leverandører. Selskapet leverer Programvaren og Tjenesten til deg med medhold til vilkårene og bestemmelsene i denne avtalen. Du anerkjenner, derimot, at enkelte tredjeparts-leverandører av varer og tjenester kan kreve din godkjennelse til øvrige eller ulike vilkår og bestemmelser på forhånd av din bruk eller tilgang på slike varer og tjenester, og Selskapet fraskriver alt ansvar som fremkommer fra slike avtaler i mellom deg og tredjepart-leverandører.

Selskapet kan benytte reklamer og markedsføring levert av Tredjepart-leverandører igjennom Programvaren eller Tjenesten og andre mekanismer for å subsidiere Programvaren og Tjenesten. Ved å godkjenne disse vilkårene og bestemmelsene godkjenner du å motta slik reklame og markedsføring. Hvis du ikke ønsker å motta denne typen markedsføring bør du gi oss skriftlig beskjed. Selskapet kan samle og behandle informasjon relatert til deg og din bruk av Tjenesten eller Programvaren anonymisert, som del av en kundeprofil eller lignende rapporter og analyser. Du godkjenner at det er ditt ansvar å ta fornuftige forhåndsregler i alle handlinger og interaksjoner med tredjeparts-leverandører du samhandler med igjennom Tjenesten.

Erstatningsvilkår

Du godtar å forsvare, beskytte og holde skadesløs både Selskapet, men også dets direktører, ansatte, agenter, kontraktører, grunnleggere og andre bekjente (hver enkelt, kjent som Erstatningsmottaker) fra og imot tap, påstander, handlinger, kostnader, skader, straff, bøter og utgifter, inkludert men ikke foruten juridiske kostnader og utgifter, som kan påløpe av en Erstatningsmottaker som følge av, relatert til eller som et resultat av uautorisert bruk av Programvaren eller brudd fra deg på Brukeravtalen, inkludert men ikke begrenset til alle faktiske eller påståtte brudd på regler og lover i den gjeldende stat, kommune eller by. Selskapet skal gi beskjed til deg omgående ved et slikt krav, søksmål eller rettslig prosess og skal ha retten til å kontrollere forsvaret av en slik handling, på din bekostning, i forsvar av ethvert slikt krav, søksmål eller rettslig prosess.

Ansvarsfraskrivelse

Bruk av Tjenesten eller Programvare er fullstendig på din egen risiko og ansvar. Forandringer er periodevis gjort på nettsiden og kan bli utarbeidet til enhver tid uten at du får beskjed. Programvaren er levert på et «som det er»- basis, uten garantier av noe slag, verken direkte eller indirekte, inkludert, men ikke begrenset til garantier tilknyttet salgbarhet, egnethet for et spesielt formål og ukrenkelighet. Selskapet gir ingen garantier eller representasjoner om nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet som er gitt igjennom Programvaren, eller innholdet i noen av nettsidene som er knyttet til Tjenesten. Selskapet påtar seg ikke ansvar for noen (I) feil eller uregelmessige av innhold; (II) personlig skade eller skade på eiendom, av noen slag, som et resultat fra din tilgang til og bruk av Tjenesten eller Programvaren. (III) Enhver uautorisert tilgang til eller bruk av Selskapets sikre servere or/eller enhver og all personlige informasjon og/eller finansiell informasjon lagret deri.

Selskapet har ingen garanti om at nettsiden vil fungere feilfritt eller at nettsiden og den tilknyttede serveren er fritt for datavirus og annen skadelig programvare. Dersom din bruk av nettsiden resulterer i behovet for service eller utbytte av utstyr eller data, står Selskapet ikke ansvarlig for disse kostnadene. Selskapet fraskriver seg, så langt loven tillater det, alle garantier, både direkte og indirekte, inkludert men ikke begrenset til garantier om salgbarhet, egnethet for et spesielt formål og ukrenkelighet av tredjeparts-aktører.

Selskapet gir ingen garantier om nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller tidsriktigheten av innhold, tjenester, Programvare, Programvare tekst, grafikk eller øvrige lenker. Selskapet, Selskapets tilsluttede eller lisens-innehavere kan ikke garantere og garanterer ikke at personlig informasjon levert gitt av deg ikke vil bli misbrukt, anskaffet, slettet, ødelagt eller brukt av andre.

Forsinkelser på nettverk

Selskapets Tjeneste og Programvare kan rammes av forsinkelser, begresninger og andre problemer som del i bruken av internett og elektronisk kommunikasjon. Selskapet er ikke ansvarlig for forsinkelser, feil i leveranser eller andre skader som følge av slike problemer.

Ansvarsbegrensning

Under ingen omstendigheter skal selskapets samlede ansvar overstige de faktiske beløpene knyttet til den faktiske bestillingen, betalt av og/eller forfalt fra deg i den seks (6) måneder lange perioden umiddelbart forut hendelsen som er til grunnlag for et slikt krav. Under ingen omstendigheter skal Selskapet or/eller Selskapets lisens-innehavere være ansvarlig ovenfor noen for indirekte, staffbare, spesielle, eksemplariske, tilfeldige, følger eller andre skader av noen type eller slag (inkludert personlig skade, tap av data, inntekter, profitt, bruk eller annen økonomisk fordel). Selskapet og/eller dets Lisens-innehavere skal ikke være ansvarlige for tap, skade eller personskade som følge av, eller på noen måte knyttet til bruk av Tjenesten eller Programvaren, inkludert men ikke begrenset til bruken eller mangelen på evne til å bruke Tjenesten eller Programvaren, tillit til fullstendigheten, nøyaktigheten eller eksistensen av tilknyttet reklame, eller som et resultat av et forhold eller en transaksjon mellom deg og enhver tredjeparts-aktør, leverandør, annonsør eller sponsor som har reklame på nettsiden eller er referert av Tjenesten eller Programvaren.

Selskapet kan introdusere deg til en tredjepart som anskaffer leveringsbud og som tilbyr mat- tjenester med det formål om å innhente leveringsbud og tilby mat-tjenester. Vi vil ikke garantere egnethet, lovlighet eller evne fra tredjeparts leveringsbud eller mat-tjeneste leverandører og du fritar ekspressivt Selskapet fra ethvert og alt ansvar, krav eller skader som påfølger fra eller i noen forbindelse med tredjepartenes leveringsbud eller mat-tjeneste leverandører. Selskapet vil ikke være en del av tvister, forhandlinger av tvister mellom deg og slike tredjeparts leverandører. Vi kan ikke, og vil ikke ha en rolle i å håndtere betalinger mellom deg og tredjeparts leverandører. Ansvaret for avgjørelsene du tar tilknyttet tjenester levert igjennom Programvaren eller Tjenesten (og alle dens implikasjoner) hviler ene og alene på deg. Vi kommer ikke til å vurdere egnetheten, lovligheten eller evnen til noen slike tredjeparter og du fraskriver Selskapet uttrykkelig fra ethvert og alt ansvar, krav, årsaker av handlinger eller skader som har oppstått fra ditt bruk av Programvaren eller Tjenesten, eller på noen måte relatert til tredjeparts-aktører som er introdusert til deg igjennom Programvaren eller Tjenesten. Kvaliteten på maten og leveringsbudget som leverer maten igjennom bruken av Programvaren eller Tjenesten er ansvaret til både selskapet og tredjeparten, som både anskaffer / videreomsetter og leverer maten og de tilknyttede leveringstjenester til deg. Selskapet videreomsetter varer og formidler transporten.

Tvister

Alle parter skal først prøve å løse enhver tvist relatert til denne avtalen på en vennskapelig måte igjennom mekling med en gjensidig akseptert megler. Hvis det er umulig å komme til enighet om en akseptert megler, kan hver enkelt aktør forespørre en gjensidig godkjent megler til å finne en felles nøytral megler til løse tvisten. Tvister som ikke løses ved megling skal bli avgjort av en bindende voldgiftsrett gjennomført i Oslo. Den seirende parten skal ha rett til å erstatning for sine kostnader og rimelige advokatutgifter, slik det blir bestemt av megleren. Tvisten skal løses ved norsk lov.

Avslutning

Selskapet vil etter eget skjønn, endre eller avslutte Programvaren, og kan endre, suspendere, eller terminere din tilgang til Programvaren eller Tjenesten, for enhver grunn, med eller uten beskjed til deg og uten ansvar for deg eller noen tredjeparts-aktør. I tillegg til å suspendere og terminere din tilgang til Programvaren og Tjenesten, reserverer Selskapet retten til å ta passende juridiske handlinger, inkludert men uten begrensing til sivile, kriminelle eller øvrige former for oppreisning. Denne avtalen er fremdeles gyldig, selv etter din rett til å bruke Programvaren er avsluttet.

Generelt

Ingen forhold eksisterer imellom fellesforetak, partnerskap, ansettelsesforhold eller byrå og deg, Selskapet eller noen tredjeparts leverandører som et resultat av denne Brukeravtalen eller bruken av Tjenesten eller Programvaren. Denne avtalen er underlagt Norsk lov. Hvis det forekommer bestemmelser i denne Brukeravtalen som er antatt å være ugyldig etter loven, har ikke brukeren anledning til å misbruke dette.

Vedlegg: Databehandleravtale

Dette er et vedlegg til brukeravtalen som beskriver hvordan Ebby forvalter og sikrer personopplysninger registrert i Programvaren på vegne av deg som kunde.

Denne databehandleravtalen er utformet for å sikre at vi behandler dine personopplysninger i samsvar med EU-forordning 2016/670 (“GDPR”) og den norske personopplysningsloven.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Følgende er en liste over personopplysninger som behandles for deg som kunde. For en oversikt over data som behandles for leveringsbud, samt data som ikke kan spores tilbake til kunde og dermed ikke er å betrakte som personopplysninger, se vår personvernsærklæring.

 • Ved registrering av bruker:
  • Navn
  • E-post adresse
 • Ved ny bestilling:
  • Leveringsadresse
  • Telefonnummer
 • Ved innlogging:
  • IP-adresse

Formål

Vi lagrer kun personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre leveringsprosessen på en enkel og effektiv måte. For sluttbruker, omfatter dette:

 • Kundens navn brukes til å forenkle kommunikasjon med kunde i forbindelse med leveringsprosessen og support-henvendelser.
 • E-post adresse lagres slik at du som kunde kan logge inn på din brukerkonto. Ebby vil også benytte adressen til å sende e-post med kritiske varsler, dersom det skulle bli aktuelt. E-post med nyheter, tilbud og lignende innhold sendes kun til kunder som har gitt samtykke til å motta denne typen innhold.
 • Leveringsadresse lagres slik at Ebby og leveringsbud vet hvor bestilt vare skal avleveres. Adressen er ikke synlig for leveringsbud i Programvaren etter at leveringsprosessen er gjennomført.
 • Telefonnummer lagres slik at Ebby og leveringsbud kan kontakte kunde i forbindelse med leveringsprosessen. Telefonnummer er ikke synlig for leveringsbud i Programvaren etter at leveringsprosessen er gjennomført.
 • IP-adresse som ble benyttet ved sist innlogging lagres for å forhindre misbruk av Programvaren og for å hjelpe kunde i sikkerhetsspørsmål.

Vilkår for behandlingsansvarlig

Det er du som kunde som er behandlingsansvarlig i bruk av Programvaren. Ved å si deg samtykke til brukeravtalen bekrefter du at:

 • Brukeravtalen fastsetter tilstrekkelig grunnlag til behandling av personopplysninger (se: “Formål”)
 • Behandlingsansvarlig har ansvar for lovligheten av personopplysningene som overføres til Systemet.
 • Behandlingsansvarlig har ansvaret for nøyaktigheten, integriteten, innholdet, påliteligheten og lovligheten av personopplysningene som behandles.
 • Behandlingsansvarlig ikke registrerer eller lagrer personopplysninger utover personopplysningene som er nevnt under “Formål”.

Vilkår for databehandler

Det er Ebby som er databehandler i denne avtalen. Ebby bekrefter herved:

 • Selskapet som databehandler ikke har eierskap over personopplysninger, men behandler disse på vegne av kunden, i samsvar med denne databehandleravtalen.
 • Databehandler skal uten unødig opphold varsle behandlingsansvarlig dersom det er konstatert, eller finnes rimelig mistanke om, at personopplysninger er kommet på avveie.
 • Databehandler skal sikre personopplysninger i samsvar med GDPR. Databehandler skal gjennomføre rutinemessige tester og ta nødvendige tiltak for å sikre dette.
 • Databehandler skal sikre at alle personer som er autorisert til å behandle personopplysningene har forpliktet seg til å behandle opplysningene fortrolig.
 • Databehandler har rett til å hente, lagre og analysere anonymisert statistikk av bruksmønster.

Utlevering av personopplysninger til underbehandlere

Ebby benytter seg av tredjeparts underbehandlere, som skylagringstjenester og kundeservice-programvare, for å tilby våre tjenester. Selskapet inngår databehandleravtaler med hver enkelt underbehandler, og har sørget for at disse er utformet i samsvar med GDPR.

Se liste over Ebby sine tjenestetilbydere

Kontroll av personopplysninger

 • Behandlingsansvarlig kan slette sine personopplysninger fra systemet.
 • For å sikre dataintegritet, tar Programvaren fortløpende backup av dataene som lagres til Programvarens database. Det kan ta opptil 3 måneder før disse slettes eller oppdateres.
 • Av sikkerhetsmessige årsaker, fører Programvaren loggdata. Disse kan beholdes i opptil tre år.
 • Ebby kan kontaktes på support@ebby.no, hvis det skulle være behov for raskere sletting av backup-data.

Oslo, 27. juni 2017